Home
Home
Bestuur / Contact
Nieuws
Gebiedsregisseur
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
Site index
 

Welkom op de Website Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

 
 

Vol verwachting wacht Heksenberg/Pronsebroek e.o. op haar 3e  Lente Festijn                                                                                     Zaterdag 26 mei is het weer genieten geblazen in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg.  

Door Callie Steijaert                                                                                   

Zaterdag 26 mei staat, vanaf 14.00 uur, de wijk Heksenberg/Pronsebroek e.o. geheel in het teken van haar 3e Lente Festijn. Dit in het kader van de sociale cohesie en  uiteraard onder organisatie en auspiciën van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Genoemde Stichting wordt gevormd door Callie Steijaert (voorzitter/secretaris/PR), Frans Westen (penningmeester) en de algemene bestuursleden Anita Prijkel en Edie Bleimuth. Natuurlijk vindt het Lente Festijn 2018 plaats in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg 84.

Om weloverwogen redenen zal deze 3e editie echter bestaan uit twee geweldige activiteiten t.w. ’s middags uitsluitend voor senioren/bejaarden en ’s avonds voor overige inwoners van de wijk, maar ook voor alle inwoners uit de omringende wijken. Iedereen is op deze avond van harte welkom. Dus dit jaar geen kinderactiviteit. Voor hen zal in 2019 weer een grootse activiteit gehouden worden. Het 3e Lente Festijn 2018 (let op) begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). Vanaf 20.00 uur vindt dan, voor alle overige wijkbewoners en aanverwante wijken een gezellige muzikale avond plaats.                                                                                                            

Het programma voor dit jaar 2018 ziet er dan ook als volgt uit: van 14.00 tot 18.00 uur in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg voor alle wijksenioren op en top entertainment verpakt in de WDR 4 schlager show. De bekende en gesettelde artiesten Micke Düse, Max Kaiser (tevens DJ), Walter Ego en Claudia Ansel zullen de wijk senioren een aantal uren muzikaal veel plezier bezorgen (zie poster). Overigens maakt de in Heksenberg wonende Resie Otten .o.m. voor optredende zangeres Claudia Ansel de artiesten kleding. Uiteraard is de entree gratis en bij binnenkomst wacht de senioren een gratis kop koffie/thee en een stuk vlaai. In de loop van de middag zullen nog gratis hapjes geserveerd worden. Overige te gebruiken consumpties kosten slechts € 1,50.                                                                                                 

Overigens komt tijdens de seniorenmiddag hoog bezoek naar het Lente Festijn. Het ligt in de bedoeling dat waarnemend-burgemeester Emile Roemer van Heerlen ook zijn opwachting zal maken. De toezegging hiertoe is via zijn secretaresse gedaan aan de organisatie. Maar ook nieuwe Heerlense wethouder Adriane Keulen zal het Lente Festijn met een bezoek vereren. Zij heeft immers o.a. Buurtgericht Werken (waaronder dus ook Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek toe behoort) in haar portefeuille. Maar ook buurtregisseur Buurtgericht Werken voor wijk Heksenberg/Pronsebroek t.w. Susan Hurenkamp zal, zo vernemen we, even het Lente Festijn komen bezoeken. Kortom, het Lente Festijn Heksenberg/Pronsebroek kan bogen op ruime gemeentelijke belangstelling.

Voor senioren/bejaarden is het, om organisatorische reden, zeer gewenst om zich vooraf aan te melden bij bestuur Stichting Wijkraad t.w. Callie Steijaert  (045-5216024 of 06.53510239), Frans Westen (06.36463141), Anita Prijkel (045-5231522), Edie Bleimuth (06.23073184).

Het avondprogramma, uiteraard ook met gratis entree en consumptieprijs eveneens € 1,50 start om 20.00 uur met muziek door het orkest duo Reality welk orkest al de nodige reputatie geniet van haar muziekverzorging tijdens de maandelijkse te houden dansavonden in Gemeenschapshuis Heksenberg. Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek heeft tevens zorg gedragen voor enkele muzikale optredens.   

 

Voor het voetlicht zullen dan optreden de meer als bekende Heksenbergse zanger/entertainer Sám Smits en zal “de grote Duitse zanger Heino” (alias Guus Mengelers) eveneens zijn opwachting maken. Kortom, zowel ’s middags als ’s avonds is het dus weer genieten geblazen in Heksenberg-Pronsebroek.

 

 

 

Tekst en foto: Callie Steijaert

 

Komt er, mede dank zij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, weer een Dagwinkel in Heksenberg?

Zoals bekend zit de wijk Heksenberg al geruime tijd zonder eigen buurtwinkel na het vertrek van supermarktketen Attent gelegen in winkelcentrum Heksenberg aan de Mrg.Hanssenstraat 23. Voorheen was Spar de benaming in Heksenberg. In Heksenberg behartigde rond 11 jaar Huub Frijns inclusief familie en personeel de Attent winkel. Sluiting van genoemde Heksenbergse supermarkt Attent was en is nog steeds een meer als gevoelige aderlating voor de wijk, maar zeer zeker nog groter voor de vele ouderen die in de wijk wonen. Zij zijn immers aangewezen op familie, buren of anderen die genegen zijn om boodschappen voor hen te doen en/of evt. de ouderen ook eens mee naar een winkel elders in de omgeving willen mee nemen, een soort buurtsteun dus. Gelukkig is prima project buurtsteun sinds kort ook in de wijk opgestart. Maar iedereen, en niet alleen de ouderen, zijn er van overtuigd dat niettemin een eigen buurtwinkel van essentieel belang is voor de wijk, geluiden die dagelijks te horen zijn.                                                                                                                                           

Toch gloort er hoop aan de horizon, zoals in een oud spreekwoord gebezigd wordt. Er is serieuze interesse om de nu leegstaande winkel weer nieuw leven in te blazen. Maar interesse alleen is begrijpelijker wijze niet voldoende. Zonder in detail te treden moeten heel wat “barričres” overwonnen worden. De eerste barričre was een markt, c.q. haalbaarheid, onderzoek voor evt. de vestiging van een Dagwinkel in Heksenberg. Als dit onderzoek negatief zou uitvallen dan heeft het voor een potentiele kandidaat-ondernemer geen zin om in te stappen. Maar een belangrijk punt inzake dit marktonderzoek zijn uiteraard de niet geringe kosten van dit onderzoek.

Welnu, de potentiele kandidaat-ondernemer heeft zich hiertoe gewend tot Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek  of zij genoemde kosten voor hun rekening wilde nemen. Omdat genoemde Stichting de belangen voor de wijk, inzake leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie hoog in haar vaandel heeft staan werd, na gedegen overleg, besloten om de kosten van het marktonderzoek op zich te nemen. Het onderzoek is positief voor de kandidaat-ondernemer en dus ook voor Heksenberg uitgevallen. In concretie houdt dit in dat de verdere procedure opgestart kan worden richting nieuwe Dagwinkel in Heksenberg, maar daar gaat nog heel wat mee gepaard. Hopelijk voor de wijk leidt dit dan op termijn van opening van een nieuwe, o zo broodnodige, Dagwinkel in Heksenberg. Dus mede ook dank zij de eerste bijdrage van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek en zal het lege winkelaanblik op de foto gemaakt door Callie Steijaert gelukkig tot het verleden behoren, want leegstand bevorderd niet het aanzicht van een winkelcentrum.

 

 

 

 

            Afbeeldingsresultaat voor Logo gemeente Heerlen        

 

Heksenberg/Pronsebroek veiliger maken doen we samen

 

Stichting Wijkraad nodigt u uit voor de Bewonersavond Veiligheid op

               Donderdag 14 december

U bent van harte welkom in Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei Grindelweg 84.
De avond start met een inloop vanaf 19.00 uur (koffie en vlaai), om 19.30 begint het programma.
Het programma duurt tot 21.00 uur waarna er tot 22.00 uur ruimte is voor een informeel gesprek onder genot van een drankje

 

Programma:

* Kennismaking met de wijkagent en BOA’s. Uitleg over werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

* Preventie voorlichting door Politie; hits en tips voor uw veiligheid en uw woonomgeving.

 

Aanmelden:

Wilt u deze avond bijwonen? Dan is het, i.v.m. de organisatie, van belang dat u zich aanmeldt bij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek via het mailadres:
           
secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl  en/of telefoon 06.53510239                                                                        

 

Graag zien we u op 14 december!

Bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

 

 

Belangrijk nieuws Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek Personele vacaturen en verandering datum Buurtveiligheid bijeenkomst

Gezocht nieuwe Beheerder en kandidaat bestuurslid.

Bij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek is per 1 januari a.s. de functie vacant van beheerder wijkgebouw ’t Gringeltje Hei Grindelweg 82a. Dit omdat huidige beheerder dhr. Hans Wunderink, om persoonlijke redenen, het rustiger aan gaat doen en dus gaat stoppen. Ook legt hij zijn functie als penningmeester neer, in welke functie inmiddels weer voorzien is in de persoon van dhr. Frans Westen.

Derhalve is bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek naarstig op zoek naar een nieuwe beheerder, die na een gedegen inwerkperiode, vanaf 1 januari a.s. het beheer van ’t Gringeltje op zich wil nemen. De bestuurlijke gedachtegang gaat uit naar, op vrijwillige basis en het liefst woonachtig in Heksenberg/Pronsebroek, een accurate en gemotiveerde persoon, zowel man, vrouw of een echtpaar (gepensioneerde?) met wellicht enige ervaring welke wekelijks 4-5 uur beschikbaar moet zijn. Lijkt deze leuke functie, met een sociale impact, u wat of wilt u eerst nadere info over de inhoud van deze functie?                                     

Naast de functie van een nieuwe beheerder is bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek ook op zoek naar een kandidaat bestuurslid (man of vrouw en ook wonende in Heksenberg/Pronsebroek) die genegen is om en ook eveneens na een inwerkperiode en dan al functionerende als assistent-secretaris, uiterlijk per 31 maart 2018 volledig het secretariaat zal gaan overnemen. Voor genoemde functies kunnen geďnteresseerden contact op nemen met het secretariaat via mail: secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl of telefonisch 06.53510239.

Veiligheid en Buurtsteun
In tegenstelling tot vermelding in vorige editie van de datum donderdag 16 november over een dan te houden bewonersbijeenkomst met betrekking de wijkveiligheid is door omstandigheden voor deze bijeenkomst in gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg een nieuwe datum vastgelegd. Deze zal nu plaatsvinden op donderdag 14 december om 19.30 uur eveneens in het gemeenschapshuis.

Overigens is eerder, en wel op woensdag 1 november a.s. om 19.30 uur, ook in het gemeenschapshuis een buurtbijeenkomst over het belangrijke wijkfenomeen buurtsteun. Ook voor deze bijeenkomst, welke eerder al op woensdag 29 maart jl. heeft plaats gevonden, is eenieder van de wijk Heksenberg/Pronsebroek van harte welkom. 

 

 
 

Nieuws
(klik op de tekst)

Veiligheid staat voorop

Verdiende receptie en feestavond voor korps Edelweiss

WMC-goud door korps Edelweiss

Parochiekerk Gerardus Majella

Jeugdwielerronde 2017 Heksenberg

 

#

Wie sjoen os Heksenberg-Pronsenbroek is.

Filmpje over Heksenberg-Pronsenbroek
(klik op de tekst)

#

 

 


 

 


WebDesign 2017 GN System  
 

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19-mei-2018 23:41