Oranjecomite'
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 


Geslaagde Oranjefeesten Heksenberg 2010


Van het actieve Heksenbergse Oranjecomité ontvingen we, onderdankzegging, een ruim verslag van de gehouden Oranjefeesten 2010. Dit voor plaatsing op deze nieuwe site van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek.
Veel leesplezier.
 

Wij kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een goed geslaagde Oranjeviering die dit jaar als gevolg van personele wisselingen georganiseerd is door onder andere de Oranjevereniging  in samenwerking met speeltuin Het Heksenpretje, de Scouting St. Gerardus Majella, de HSV Heksenberg, de EHBO vereniging Heerlen, Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss, De basisschool Gerardus Majella de vele vrijwilligers en niet te vergeten onze sponsoren, ondernemers en donateurs met als hekkesluiter onze hoffotograaf Wil Smit die al jarenlang geheel belangeloos foto’s maakt voor het nageslacht. Iedereen van harte bedankt. 

Na een aantal maanden van voorbereiding door de diverse werkgroepen, is in de vroege ochtend op vrijdag 30 april gestart met het gereed maken van  speeltuin ’t Heksenpretje. Tenten, het spellencircus, tafels en bankjes werden her en der geplaatst ter voorbereiding van de Oranje spellen wedstrijd in de speeltuin. Hekken werden geplaatst voor de wegafsluitingen. De vlaggenmasten zorgden voor een feestelijke sfeer, dit alles om de kinderen en hun ouders een mooie Oranjeviering aan te bieden. 

In de week voorafgaand aan Koninginnedag is er door o.a. de seniorenvereniging en het Vrouwengilde een kienmiddag en avond georganiseerd in het teken van de Oranjefeesten. Deze bijeenkomsten waren druk bezocht. De zaal was feestelijk versierd. Door de Oranjevereniging werden een aantal leuke prijsjes beschikbaar gesteld. Vermeldenswaardig is dat beide verenigingen een aantal vrijwilligers(sters) hebben ingezet bij het spellencircus in de speeltuin.

Koninginnedag 30 april 2010
Om 9.30 uur is in de mooie visvijver het startsein gegeven voor de Oranjeviswedstrijd, die in samenwerking met de Heksenbergse Hengelsportvereniging plaatsvond.

Na benadering en met medewerking van de school hebben zich dit jaar  een vijftiental kinderen opgegeven voor deze activiteit. De vrijwilligers van de hengelsportvereniging hebben hun best gedaan om er een mooie wedstrijd van te maken voor de kinderen. Hengeltjes stonden klaar en de kinderen werden met raad en daad geholpen als dat nodig was. Kortom dankzij de inspanningen van de HSV Heksenberg, de school en de Oranjevereniging is deze jaarlijkse traditie gelukkig toch weer een succes geworden.  

Voorafgaand aan het Oranjeconcert door Harmonie St. Gerardus heeft de harmonie een rondgang gemaakt door de wijk en daarbij een gedecoreerde wijkbewoners te weten de heer Hans Wunderink getrakteerd op een mooie serenade. Namens het Oranjecomité Heksenberg feliciteerde de voorzitter van de Oranjevereniging deze bekende wijkbewoner van harte met de ontvangen koninklijke onderscheiding en overhandigde hij hem hierbij een passende attentie. Een tweede wijkbewoner die eveneens een Koninklijke onderscheiding ontving is de heer Rahnamai van de Heerenweg,  die eveneens tijdens een gehouden receptie in het van de Valk hotel door de voorzitter van de  Oranjevereniging namens de wijkbewoners is gefeliciteerd met de ontvangen Koninklijke Onderscheiding. 

Vanaf 11.00 uur vond in het Gemeenschapshuis Heksenberg het jaarlijkse Oranjeconcert plaats. Samen met de jeugdharmonie was er in het feestelijk versierde gemeenschapshuis een mooi Oranjeconcert te beluisteren. Verrassend was ook het feit dat onze kersverse nieuwe burgemeester met zijn gezin aanwezig was op de Heksenberg bij de viering van Koninginnedag. Hij heeft aangegeven om in de toekomst veel meer de wijken te gaan bezoeken tijdens festiviteiten. Na een kort welkom door de voorzitters van de harmonie en het Gemeenschapshuis genoten zij met volle teugen van een sfeervol Oranjeconcert. Jammer genoeg hadden zij in verband met het officiële programma in het stadhuis niet de tijd om te luisteren naar het geweldige optreden van de jeugdharmonie. Wij kijken terug op een goed geslaagd Oranjeconcert met dank aan de vele bezoekers.  

Tussen 11 en 13.00 uur was er gelegenheid om de kinderen te laten inschrijven voor de versierde fietswedstrijd. In totaal waren er 35 inschrijvingen voor de versierde fietswedstrijd. Dit jaar vertrok de optocht om 13.15 uur, met medewerking van Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss  Vergezeld door hun ouders en de verkeersregelaars trokken zij door de straten van Heksenberg tot groot genoegen van de plaatselijke bewoners. Dit jaar is er gekozen voor een route  door o.a. de Maria Christinawijk om zodoende ook deze bewoners te laten genieten van deze activiteit. 

Tijdens de spellenmiddag in de speeltuin is door ieder kind een ballon opgelaten. alle teruggekomen kaartjes ( 20 stuks ) kwamen uit Duitsland, op een na die niet verder is gekomen dan de Heerenweg Heksenberg. De teruggekomen kaartjes zullen bij de kinderen worden bezorgd, de vijf ballonnen die het verst zijn gekomen ontvangen nog een prijsje.

Aan de spellenmiddag hebben in totaal 150 kinderen actief deelgenomen. De werkgroep spellenmiddag had weer een goede keuze gemaakt en een grote variatie aan spellen gekozen, die goed waren afgestemd op de deelnemende groepen. Ook het springkussen viel dit jaar weer goed in de smaak bij de kinderen en is veelvuldig gebruikt. Ook voor de ouders waren er voor het eerst ook een aantal spellen uitgezet.Hiervan is sporadisch gebruik gemaakt door deze doelgroep.   

De EHBO vereniging Heerlen die tijdens de spellenmiddag in de speeltuin ’t Heksenpretje aanwezig was had een gemakkelijke dag. Op een pleistertje plakken na hoefden ze niet in actie te komen.

Ook de Scoutingvereniging was op deze Oranjeviering nadrukkelijk aanwezig. Zij begeleiden de versierde fietsenoptocht als verkeersregelaar en hielpen uitvoerig met de voorbereidingen in de speeltuin. Ook bakten zij gratis pannenkoeken voor de aanwezige kinderen en ouders in de speeltuin. Voor geïnteresseerde kinderen en ouders gaven zij tevens voorlichting en informatie over de scouting activiteiten.

De speeltuinvereniging stond garant voor de catering en het verzorgen van de vrijwilligers met een broodje en of koffie of fris. Uiteraard waren zij er ook voor de ouders en hun kinderen om tegen een vriendelijk prijsje te zorgen voor een natje en een droogje. Ook stelden zij geheel belangeloos hun speeltuin ter beschikking waarvoor onze dank.

Verder zijn wij ook dank verschuldigd aan onze vaste DJ die vanuit Weert ieder jaar weer opnieuw present is om voor gezellige muziek te zorgen en dat nog wel op de verjaardag van zijn vriendinnetje. 

Het weer van die dag was redelijk en we mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag waarbij vooral de kinderen en de ouders hebben genoten van een op hen afgestemde feestviering waarbij ook veel kinderen aanwezig waren uit omliggende wijken vooral Heerlerheide en omgeving. Ook veel allochtone ouders met hun kinderen waren in de speeltuin aanwezig om samen de verjaardag van onze Koningin te vieren. Al met al kunnen we toch zeggen dat we als Heksenbergse Oranjevereniging de kinderen en aanwezige ouders een mooie en gezellige Oranjeviering hebben kunnen aanbieden waarbij we allen die dit mogelijk maakten van harte willen bedanken voor hun bijdrage aan het organiseren ervan.

Harrij Franssen, secretaris

Oranje Vereniging Heksenberg.

 


Spellenmiddag: uitslag alle spelonderdelen.
 

Deze spellenmiddag was wederom een druk bezochte activiteit. Totaal 150 kinderen waarbij ook een grote toeloop van kinderen buiten de wijk Heksenberg / Pronsebroek met name Heerlerheide. Ook waren er meerdere allochtonen ouderen met hun kinderen die actief hebben deelgenomen aan de viering.

 

Uitslagen:

 

Spellenmiddag Creche  

1e        prijs     Lesly v Elteren Elandstraat 43
2e        prijs     Jayden Past. Honeestraat 24
3e        prijs     Ihem Ali Vinkenstraat 185
4e        prijs     Saima Uiverstraat 

Spellenmiddag Groep 1 en 2 

1e        prijs     Teun Knubben W. Barentzweg 97a
2e        prijs     Giovanni
3e        prijs     Rachelle Eekhoornstraat 20
4e        prijs  Yannick Korver St. Barbarastraat 105
5e        prijs     Romy Belemnieterf 187

Spellenmiddag Groep 3 en 4 

1e        prijs     Loek Beckers Gravenstraat
2e        prijs     Erwin Corac Marshallsingel 42
2e        prijs     Finn Ortmans Bloemstraat 17
2e        prijs     Veerle De Bruin Hindestraat 16     

Spellenmiddag Groep 5 en 6                               

1e        prijs     Towaai Brunssum
1e        prijs     Kiki Gravenstraat 20
1e        prijs     Fatima Ali Vinkenstraat 185
2e        prijs     Zoe Houkes Meezenbroek
3e        prijs     Iris Hoenen Musschenbroek 

Spellenmiddag Groep 7 en 8 

1e        prijs     Giverny van der Blom Kievitstraat 23
2e        prijs     Scot Kievitstraat 46
3e        prijs     Sean Heideveldweg 62
4e        prijs     Julliette Gossens Wilhelminastraat 105 Hoensbroek
5e        prijs     Niels Varenerf
6e        prijs     Jordi Kuijpers Adelaarstraat 35 

Versierde Fietswedstrijd. 

1e        prijs     Javeyn v Elteren met nr. 35 Elandstraat 43
2e        prijs     Levi Balota met nr. 26 Titus Brandsmastraat 33
3e        prijs     Giverny van der Blom met nr. 11 Kievitstraat 23
4e        prijs     Eva Baai met nr.22 Titus Brandsmastraat 45
5e        prijs     Brandon Menzo met nr. 1 Fossielenerf 178
6e        prijs     Daan Stahlberg met nr. 21 Pelikaanstraat 27