Parochiekerk Gerardus Majella
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 

 

 
 

Parochiekerk Gerardus Majella Heksenberg

Nu en in de nabije toekomst 

 

Enige tijd geleden werd in Heksenberg een informatieavond gehouden met als heel belangrijke insteek het evt. voortbestaan, c.q. open houden, van de St. Gerardus Majellakerk. Genoemde bijeenkomst vond plaats in de ruimte van de Gerardushoeve onder de kerk aan de Hei Grindelweg. Zoals bekend maakt de Heksenbergse parochie ook deel uit van de samenwerkende parochies Heerlen-Noord. Heksenberger en gemeenteraadslid (CDA) Kleis Adema fungeerde als gespreksleider voor een forum van aanwezige inwoners, waarbij ook pastoor Wim Miltenburg niet ontbrak. Gezien het belang van deze informatieavond publiceren we integraal het opgemaakte verslag door de secretaris van het kerkbestuur mevr. Trudy Ickenroth.  

Het voortbestaan van de kerk Heksenberg hangt vooral af van de wijk Heksenberg zélf: is er genoeg kerkbezoek, zijn er genoeg doopsels en communies en geeft dit (aangevuld met kerkbijdragen) voldoende inkomsten om de kerk zo lang mogelijk open te ouden? De bepalende factor hierin is de wijkbewoner. Het voornemen is om met actieve betrokkenheid en steun vanuit de wijk Heksenberg de kerk nog jarenlang open te houden (minimaal 6 jaar vanaf nu, liefst langer).Namens het kerkbestuur gaf Hein van de Brand een toelichting bij de PowerPointpresentatie en nodigde iedereen uit om vragen te stellen. Gusta van Gessel (penningmeester kerkbestuur) gaf vervolgens uitleg over het opmaken van een schenkingsakte (schenkingsovereenkomst) voor de aftrek van periodieke giften? Een mogelijkheid om de kerkbijdrage te verhogen.  
 

Vragenronde: 

De mis op zondagochtend 09.30 uur is te vroeg.
Zondagmorgen om 11.00 uur begint de mis in de Corneliuskerk te Heerlerheide. Deze mis wordt goed bezocht en het is daarom niet wenselijk om dit te veranderen. Een mogelijke verandering biedt geen garantie voor meer kerkbezoek in de Gerardus Majella kerk. Het is ook onmogelijk om een tijd te kiezen die iedereen schikt. 

Het is moeilijk om jeugd te motiveren om naar de kerk te komen. Ook op deze bijeenkomst ontbreekt de jeugd. Waren op zaterdagavond meer kerkbezoekers?
Dat dit niet het geval is. Het verzetten van de mis van zaterdagavond 18.00 uur naar zondagmorgen 09.30 uur heeft niet meer bezoekers opgeleverd. 

Waarom moet € 50.000,- overblijven voor herbestemming als de kerk gesloten wordt?
Een mogelijke herbestemming kan jaren op zich laten wachten dan moet er geld zijn voor het onderhoud aan het gebouw. Het gebouw is een Rijksmonument en dit geeft verplichting tot tot onderhouden. Ook het vinden van een herbestemming is moeilijker als er geen financiële middelen meer zijn.

- Wie blijft het gebouw en de tuin onderhouden als de kerk gesloten is? Denk aan de situatie die is ontstaan na het sluiten van de kerk van Nieuw-Einde.
Het kerkbestuur wil een dergelijke situatie te allen tijde voorkomen. 

Is het niet mogelijk om verenigingen meer te betrekken bij de kerk?
Dit zou een mogelijkheid zijn maar hoe? Daar is geen kant en klare oplossing voor.

- Hoe gaat het met het pastorale werk in de parochie? Is dit wel zichtbaar genoeg in de wijk?
Het brengen van de thuiscommunie en bezoeken van zieken is niet zichtbaar voor iedereen maar gebeurd wel degelijk. In het verleden was er een welkomstcomité maar door ouderdom en ziekte van de vrijwilligers is dit gestopt. Nieuwe vrijwilligers zijn helaas niet of moeilijk te vinden. In een volgend parochieblad wordt een oproep geplaatst.

Is het mogelijk bij de exploitatie van bijv. de Gerardus Hoeve te denken aan gebruik door verenigingen tegen een huurvergoeding?
Het kerkbestuur staat hier niet onwelwillend tegen over maar dan moet je ook meer faciliteiten kunnen bieden, hiervoor moeten kosten worden gemaakt. Aandachtspunten hierbij zijn: concurrentie van het gemeenschapshuis, is hiervoor een vergunning nodig?
Het kerkbestuur is bereidt om zich te verdiepen in mogelijkheden. 

Waarom kennen we in Nederland geen verplichting tot het betalen van kerkbijdrage.
Dit heeft te maken met de scheiding van Kerk en Staat..

Sinds de pastorie is verkocht is het hart uit de parochie.
Door de verkoop van de pastorie is een centraal punt weg uit de Heksenberg. Was dit echter niet gebeurd dan was de kerk al gesloten omdat het financieel niet meer haalbaar was geweest de kerk open te houden. Door het samengaan van de parochies zijn kosten omlaag gegaan denk aan het gezamenlijk betalen van de priester, kosten voor het parochiekantoor enz. Het samengaan biedt financiële voordelen. Aan het samenvoegen van de parochies was daarom niet te ontkomen.

Wordt tijdens het doopgesprek aan ouders van dopelingen gevraagd om deel te nemen aan de kerkbijdrage?Dit wordt zeker gevraagd en ook de ouders van de communiekanten en de vormelingen worden benaderd. Helaas levert dit niet het gewenst resultaat op met name de laatste twee groepen geven weinig tot geen gehoor aan de oproep. 

Wordt het parochieblad huis aan huis bezorgd?
Het parochieblad wordt nu nog huis aan huis bezorgd en ook is nog niet geïnventariseerd wie het parochieblad ook digitaal ontvangt. Vanaf 1 januari 2018 is het parochieblad alleen nog digitaal te ontvangen. Parochianen die een gedrukte uitgave willen ontvangen moeten dit doorgeven bij het parochiekantoor. Reden voor deze keuze is mede het grote gebrek aan bezorgers. 

Afsluiting:
Gespreksleider Kleis Adema sr. merkt op dat de aanwezigen een grote betrokkenheid tonen. Namens het kerkbestuur vraagt hij de aanwezigen te blijven helpen, blijf meedenken. Vrijwilligers zijn altijd welkom en hard nodig. Het kerkbestuur blijft jullie informeren en deze bijeenkomst krijgt een vervolg.

© Tekst: Callie Steijaert 

 

 

 


 


WebDesign 2016 GN System  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10-jun-2017 01:04