Jeugd/jongerenwerk
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 


 

Jeugd- en Jongeren
 


Jongerenontmoetingsplek ook in Heksenberg
lees verder
Jongeren Heksenberg/Pronsebroek  lees verder
Jongeren Heksenberg kunnen ook creatief zijn 
lees verder
 


De Bus: de jongerenontmoetingsplek ook in Heksenberg

De Bus, de jongerenontmoetingsplek op wielen, is al vele maanden On the Road, ook in onze wijk. Van maandag t/m donderdag kun je overigens De Bus vinden in verschillende wijken in Heerlen en Hoensbroek. Ben jij tussen de 10 en 24 jaar? En vind je het leuk om te chillen met andere jongeren en mensen te ontmoeten? Dan is de bus iets voor jou! Een spelletje spelen, gewoon ff rustig je mail checken of zoeken naar een nieuw bijbaantje op het internet? Het kan in De Bus allemaal! Maar je kunt ook andere dingen doen zoals een film kijken, een PS2 toernooitje of in de zomer lekker buiten voetballen, noem het maar op! En als je ergens mee zit of gewoon even je ei kwijt moet, kun je altijd terecht bij een van de jongerenwerkers op De Bus. Momenteel is dit voor Heksenberg Jeffrey  Je vindt De Bus bij jou in Heksenberg: donderdags van  16.00-19.00 uur Bruinkoolweg nabij gymzaal. Voor meer info: http:// www.debusheerlen.nl .

                                                  


Jongeren Heksenberg kunnen ook creatief zijn

Zoals nagenoeg bekend heerste er verleden jaar een “explosieve” stemming in de Heerlense wijk Heksenberg. Jongeren, ook wel aangeduid als “hangjongeren”, veroorzaakte (vooral op de winkelstrip, school en kerk) nogal wat (geluid)-overlast etc. en deed de spanning tussen ondernemers/bewoners enerzijds en anderzijds de jongeren nogal toenemen. O.m. strikte politiecontroles, waarbij zelfs verbalen niet uitbleven waren het gevolg. De situatie bleek onbeheersbaar te worden. De gemeente Heerlen besloot uiteindelijk om op de Hei-Grindelweg cameratoezicht (tot oktober 2010) te plaatsen en werd, na een gehouden bewonersinformatieavond, een klankbordgroep, o.l.v. mevr. Annemie Akkermans (projectleider afdeling Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen), in het leven geroepen. In deze Klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van gemeente, politie, bureau handhaving, basisschool, Stichting Wijkraad, kerkbestuur, verenigingen, bewoners jongerenwerker en ook jongeren zitting om samen maandelijks de jongerenproblematiek te bespreken. Insteek uiteraard het beheersbaar houden van evt. overlast etc. Ook werd naast het doorlooppad Bruinkoolweg/Hei-Grindelweg voorlopig een (tijdelijke) hangplek gerealiseerd, waar de jongeren zich kunnen ophouden. Afgelopen donderdag werd andermaal een bijeenkomst van de Klankbordgroep gehouden. Duidelijk kwam hierin naar voren dat er weinig of geen klachten van overlast meer zijn en de inspanningen van betrokkenen zijn vruchten heeft afgeworpen. Natuurlijk wordt alles in de picture gehouden en geldt nog steeds de restrictie om overlast, vernieling etc. te blijven melden. Niettemin mag men na maanden spreken dat het gelukkig goed gaat in de wijk Heksenberg en hoopt men dan ook dat dit van blijvende aard zal zijn, ook met de zomer in
aantocht.

Creatief

Een meer als positief signaal hiertoe hebben de jongeren, o.l.v. Jeffrey Waltmans (ambulant jongerenwerker Alcander), inmiddels zelf al afgegeven. Dat zij niet altijd (terecht of onterecht) alleen in “negatieve” zin de aandacht voor zich opeisen mag sinds kort overduidelijk blijken. Als men langs de (tijdelijke) hangplek (naast gymzaal) pad Bruinkoolweg loopt ziet men dat de jongeren heel creatief bezig zijn geweest en wel in- en aan de zijkant van hun onderkomen. Men heeft er namelijk in kleur een prachtige graffiti “kunstwerk” aangebracht. Aan de zijkant voorstellende een heuse jeugdige op een scooter en in het onderkomen artistieke tekens met zelfs het woord Heksenberg er in verwerkt. Het artistieke vermogen van de jongeren zal in dit opzicht nog verder voor de hangplek aangewend worden. Geweldig toch en dus een verdiende chapeau ! Mag ook wel eens gezegd worden.
(Tekst/foto’s: Callie Steijaert)
 


Jongeren Heksenberg/Pronsebroek

Zoals bekend heeft 2009, met betrekking tot de Heksenbergse jongeren, nogal wat voeten in de aarde gehad. Er is daar de afgelopen maanden meer als genoeg over gepraat en in de media over geschreven. We beperken ons dan ook tot de mededeling dat enige tijd geleden mede op wens van de jongeren, naast de gymnastiekzaal pad Bruinkoolweg, een tijdelijke hangplek voorziening is gerealiseerd. De beslissing hiertoe is genomen door de Gemeente Heerlen (zie foto’s).


Ook is op hoek Mrg.Hanssenstraat/Hei-Grindelweg een mobiele camera geplaatst. Als positief is ook te ervaren het gegeven dat er een klankbordgroep in het leven is geroepen waarin vertegenwoordigers van bewoners, jongeren, gemeente, politie, basisschool en verenigingen zitting hebben. Over de voortgang van de bijeenkomsten en de jongerensituatie in Heksenberg zullen we uiteraard op deze nieuwe website zeker de nodige aandacht schenken.