Algemene informatie
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 

Algemeen nieuws

Wanneer belt u 112 en wanneer 0900-8844?
lees verder
 

Centr. Huisartsenpost
 
'Nightcare OZL` Dringend medische zorg nodig?
Bel 045-5778844 van 17.00 tot 08.00 uur.
 
  Servicebureau Openbare Ruimte.
 
 Voor klachten over -verstopte riool- aansluiting-
 stadsreiniging - groenvoorziening- verkeer - bestrating  
 of verlichting bel 045-5604000
 Of bel de stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

Meldingen voor Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek 

Met betrekking tot overlast van regenwater afvoer over trottoirs wordt middels deze website het advies gegeven om melding te maken bij genoemde Stichting, evenals in het geval dat straatlantaarns niet branden. Wel bij melding straat- en paalnummer straatlantaarn(s) mee doorgeven. Meldingen via  tel: 0653510239 / 06.364 631 41  en/of per e-mail: secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl


Melden kan helpen!

Mocht u overlast ervaren in uw buurt, dan kunt u dat melden bij verschillende instanties. Door uw melding weten gemeente,woningstichting en politie wat er speelt en kunnen zij zorgenvoor een schone en veilige wijk.

Voor overlast in de openbare ruimte kunt u 24 uur per dag terecht bij de gemeentelijke

Servicetelefoon Openbare Ruimte: 045 5605040. 

We streven ernaar uw meldingen zo spoedig mogelijk op te volgen. Voor ernstige overlast kunt u terecht op het algemene nummer van politie: 0900- 8844.

Voor spoedmeldingen is 112 het aangewezen nummer.

Wilt u uw melding anoniem kwijt, dan kan dat bij Meld Misdaad Anoniem0800-7000

Heeft u een specifieke melding of klacht over uw huurhuis, dan kunt u terecht bij Woonpunt:
Reparatieservice:
0900-9691
Overige vragen:
045-5615215
Contact via mail: parkstad@woonpunt.nl
                   Wanneer belt u 112 en wanneer 0900-8844?


Burgers zien en horen vaak als eerste wat in hun buurt gebeurt. Ze zijn de extra oren en ogen van de politie. Aarzel niet om contact op te nemen met de politie als u iets ziet. Omdat soms niet duidelijk is welk nummer wanneer te bellen, volgen een aantal voorbeelden:

112: Bij heterdaad en als elke seconde telt

INBRAAK - Stel, ik loop door de Elandstraat  en zie dat er wordt ingebroken in een woning. Welk nummer bel ik om de politie te waarschuwen?

Dit is een heterdaad situatie, bel 112. De centralist geeft het signalement en de vluchtroute van de dader door aan de politie-eenheid die het dichtst in de buurt is.

RUIT INGOOIEN/VERNIELING - Ik zie in de buurt van een school twee jongens ruiten ingooien. Hoe waarschuw ik de politie?

U betrapt de daders op heterdaad, dus bel 112. De politie komt dan zo snel mogelijk en neemt de vernielers mee naar het bureau.

GETUIGE HETERDAAD - Stel, ik ben getuige van een ongeluk, waarbij een fietser wordt geschept door een auto en zwaar gewond op straat blijft liggen.

Bel in dat geval meteen 112, het nummer voor noodsituaties waarin elke seconde telt. U wordt direct doorverbonden met de gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulance. Hulp wordt dan met spoed gestuurd.

STORTEN GROTE HOEVEELHEID AFVAL - Stel, ik zie dat er op een plek in de wijk iemand met een aanhanger stopt en daar op een plek waar dit niet de bedoeling is grote hoeveelheden afval/ puin begint te storten. Hoe waarschuw ik de politie?

Ook in dit geval is er ontdekking op heterdaad (van een zwaar milieudelict). U belt 112 en geeft alle relevante informatie door aan de meldkamer.

0900 8844: Als het even kan wachten

GETUIGE ACHTERAF - Ik lees in de krant dat de politie op zoek is naar getuigen van een ongeval. Ik heb het gezien, maar de politie heeft nog geen contact met me opgenomen.     

 U kunt het beste 0900-8844 bellen en alsnog vertellen wat u heeft gezien.

AANGIFTE - Na een avond stappen ontdekte ik vorige maand dat mijn fi ets was gestolen. Aangifte doen kon niet, het politiebureau in mijn wijk is s nachts gesloten.

Bel in dat geval 0900-8844. Hier kunt u telefonisch aangifte doen bij het Politie Service Center.

GEVAARLIJK KRUISPUNT - Ik maak me zorgen over een gevaarlijk kruispunt bij mij in de buurt. Vorige week was er een aanrijding, niet de eerste dit jaar. Wat kan de politie hieraan doen?

Bel de politie: 0900-8844. Die bekijkt de oorzaak (rijgedrag of gevaarlijke situatie) en onderneemt waar mogelijk actie.

GELUIDSOVERLAST - Het lijkt wel of mijn buren pas s avonds laat tot leven komen of de honden van de buren blaffen continue. Kan de buurtagent langskomen om ze te waarschuwen?

Ga eerst zelf praten. Maak duidelijk dat u last heeft van het geluid. Zoek samen naar een oplossing. Komt u er niet uit, en is het een huurwoning? Bel eerst de eigenaar/woningbouwvereniging met een klacht. Mocht dit niet helpen, dan belt u 0900-8844 en vraag naar de betreffende wijkagent, of u komt naar het inloopcentrum MSP, elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

HINDERLIJK PARKEREN - Een onbekende heeft zijn auto bij mij op de stoep geparkeerd. Wie kan ik bellen?
Bel bij hinderlijk/gevaarlijk parkeren de politie op 0900-8844. Die beoordeelt of de auto weggesleept moet worden. Voor overige parkeerproblemen dient u contatc op te nemen met bureau Handhaving van de gemeente Heerlen 045-5604000

HANGJONGEREN - Elk weekend hangt een groepje jongeren tot diep in de nacht bij ons in de portiek. Wie kan ik bellen?
Probeer eerst zelf met de jongeren te praten. Als het niet lukt, bel dan het wijkteam van de politie. Als er sprake is van structurele overlast zal de wijkagent met betreffende partners hier vanzelf mee aan de slag gaan.